Elizabeth Kuylenstierna har skrivit och publicerat sex böcker hittills. Alla sorterar under genren populärpsykologi. Böckerna är Good enough, Svartsjukeakuten, Tala är guld, Bli fri från din perfektionism, Good enough för föräldrar och senast Framgång med feedback.

Elizabeth har tidigare arbetat som journalist och därför var författarskapet ett naturligt steg, när hon fick förfrågan från bokförlaget Forum om att skriva böcker.

Den första boken, Good enough, utkom 2009 (Forum) och blev snabbt en storsäljare. Första veckan sålde bokens hela upplaga slut! Och på den vägen har det fortsatt. Ett år senare, i januari 2010, kom Svartsjukeakuten (Forum) och samma vår släpptes Good enough i pocket (Månpocket).

I mars 2011 kom Svartsjukeakuten i pocket (Månpocket) och i september 2011 kom Tala är guld (Forum). 2012 kom Bli fri från perfektionism (Forum), en kortversion av Good enough som ingår i den nya fackboksserien På en timme.

Det är inte bara svenskarna som vill läsa hennes böcker utan de finns även utgivna i Norge, Tyskland, Estland, Ryssland, Indien och Brasilien.

Eftersom fler länder visat intresse för hennes böcker har hon sedan 2010 ingått samarbete med en litterär agent, Grand Agency, som nu sköter all hantering av böckerna.

Good enough ges även ut i Norge och titeln är Du er god nok, samt i Tyskland där titeln är Mir reicht’s. Tala är guld kommer att ges ut i Indien och Ryssland och Estland står på tur, liksom Brasilien. Fler länder är under förhandling för utgivning.

Elizabeths böcker har fått fina recensioner i media, och ännu finare av läsarna. Många menar att böckerna har förändrat beteenden, förhållningssätt, attityder, relationer – ja, hela liv. Och det är precis det som är drivkraften bakom skrivandet – att hjälpa läsaren till ökad självkännedom, bättre relationer, höjd livskvalitet och ökat välmående.

Elizabeth Kuylenstierna är sedan 2011 medlem i Sveriges Författarförbund.

Köp böckerna här:

-hos Ad Libris

– hos Bokus

Elizabeth arbetar med kunder från många
olika delar av samhället, vill du veta vilka?