Ju mer feedback vi får på jobbet, desto högre motivation, större effektivitet, gladare medarbetare och bättre prestation – vilket arbetslag vill inte ha det? Med feedback är alla vinnare!

Hur kommer det sig att vi är så usla på feedback? De allra flesta säger sig få för lite feedback, och om man får någon tar man det på fel sätt. Man går direkt i försvar vid kritik: ”Det var inte mitt fel” och får man bekräftelse svarar man: ”Det var väl ingenting…”

Genom Framgång med feedback vill Elizabeth Kuylenstierna visa hur du ger och tar emot korrigerande och bekräftande feedback. Du lär dig hantera den som förkastar kritik, att uttrycka komplimanger till en kollega, hur du som chef kan klara att se alla i en grupp, men också hur du kan vägleda genom att stärka självförtroendet hos en medarbetare du tror på. Du som individ lär dig också hur du kan få den feedback du saknar eller hantera den som skrämmer dig och hur du kan ge feedback uppåt i organisationen.

Framgång med feedback blev nominerad till Årets bästa HR-bok 2014. Juryn (Personal & Ledarskap) tycker att boken ger en fördjupning inom ett aktuellt och efterfrågat ämne, och skriver i sin motivering att ”Här bjuds hela paketet: bakgrund, teori, modeller, verktyg och konkreta tips serveras i lättläst form och med stort engagemang.”

Flertalet företag och organisationer har införskaffat boken för att använda den som underlag till sin kommunikation på arbetsplatsen. En grupp till exempel, jobbar med ett kapitel i taget och fördjupar sig i just den delen, för att sedan ta nästa. Åtskilliga ledningsgrupper runtom i landet använder den för att förbättra sina gemensamma ledarstilar. Under hösten 2017 kommer den efterfrågade engelska upplagan av boken.