Vad är egentligen svartsjuka? Vad är det som gör att vi tar oss själva rätten att kontrollera en annan människa och att agera i rädsla?
Under en lång period var den vanligaste mejlfrågan som Elizabeth Kuylenstierna fick: Hur hanterar jag min svartsjuka? Och ibland även andras svartsjuka. Hur mycket hon än försökte hänvisa till metoder, böcker föreläsningar, seminarier så räckte det inte som hjälp. Därför bestämde hon sig för skriva boken själv, som lyste med sin frånvaro i våra bokhyllor, trots att så gott som alla någon gång drabbas av svartsjuka.

2010 kom Svartsjukeakuten (Forum) med hjälp för landets alla svartsjuka, och 2011 i pocket (Månpocket).
Svartsjuka inom familjen blir allt vanligare i våra nya familjekonstellationer, syskon kämpar om föräldrarnas kärlek och vuxna känner svartsjuka mot partnerns barn från ett tidigare förhållande. Svartsjuka mellan kolleger, liksom mellan vänner, uppstår ofta när någon känner sig åsidosatt, omsprungen eller ratad. Men framförallt hittar vi svartsjuka i kärleksförhållanden, där den kan ta sig både komiska och tragiska uttryck.

Som för kvinnan som gjort till morgonrutin att läsa makens mejl och sms innan han vaknar, eller som mannen som inte kan släppa misstanken att frun flirtade på en fest – 1968!

I den här boken finns naturligtvis också en väg ut – både för dig som är svartsjuk och för dig som drabbas av andras svartsjuka. En akut hjälp för stunden och en grundläggande uppbyggnad av dig själv och din mentala styrka, så att du kan hantera svartsjuka från och med nu.
Elizabeth skriver insiktsfullt och medryckande om svartsjukans bakgrund, orsaker och konsekvenser. Svartsjukeakuten är en genomgripande rak, intressant och hoppfull bok, full av möjligheter, fylld av kunskap, metoder, tips, coaching och människors öppenhjärtiga berättelser.