– Vad trist du är som redan ska gå?!
– Det är så roligt när vi umgås, jag kommer att sakna dig när du går.

Hör du skillnaden på de här två meningarna? Den första är anklagande och ska ge dåligt samvete, vilket den också kommer att göra. Den andra uttrycker värme och kommer att tas emot med värme. Tala är guld (2011 Forum) är fylld av kommunikation som förbättrar människors relationer.

I alla undersökningar om vad som gör oss människor lyckliga hamnar goda relationer högst upp – långt före resor till paradisöar, nyrenoverade kök och miljonvinster. Ändå ägnar vi förvånansvärt lite tid åt just de relationerna som betyder mest för oss. Men små steg kan göra stor skillnad!

Hur vi kommunicerar speglar vilka värderingar vi har, vilken attityd vi väljer att kliva upp med på morgonen och därmed även vilket resultat vi går och lägger oss med på kvällen. Det är ingen slump att när vi säger det vi egentligen menar och vågar uttrycka oss från hjärtat kommer också relationerna till våra medmänniskor och till oss själva, att bli rentav guldiga. Genom att uttrycka oss mer tydligt och bli bättre på att lyssna slipper vi missförstånd och onödiga konflikter, och vinner istället förtroende, respekt och förståelse.

Men hur gör man då? I Tala är guld tar Elizabeth Kuylenstierna med oss på en resa där vi får lära oss hur vi kan hantera energitjuvar i bekantskapskretsen, bemöta giftiga kommentarer från folk, gräla smartare med vår partner, hålla svåra samtal som chefer eller prata med våra tonåringar. Tala är guld är fylld av övningar, nya tankesätt och uttrycksmodeller men framför allt av inspiration och kommunikation som förbättrar livskvalitet genom goda relationer. Då har alla vunnit högst vinsten!

Tala är guld utkom 2011 i Sverige, Ryssland, Estland, Brasilien, samt i Indien och Tyskland. Många företag i Sverige har köpt in boken till alla sina anställda för en förbättrad kommunikation på arbetsplatsen.