Läs mer om föreläsningarna …

Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov och vara en kort inspirationsföreläsning eller ett flera dagar långt seminarium med workshops och fördjupning.

Världens bästa good enough

Perfektionism, prestationsångest och kontrollbehov sätter krokben för människors hälsa, långt mer än det resulterar i just perfekta prestationer. Visste ni att perfektionister hellre avstår om de inte vet med 100 procent säkerhet att de kommer att lyckas? Eller att människor som lever med perfektionister starkt påverkas av deras låga självkänsla och ständiga längtan efter att bli omtyckta?

Med ett nytt förhållningssätt till våra prestationer kan vi både skapa en inre trygghet och mental styrka samtidigt som vi faktiskt gör bättre prestationer än vi någonsin vågat drömma om. Då först kan vi lära av våra misstag istället för att de kostar energi, och vi blir mer avslappnade, har roligare, lever mer i nuet och fungerar bättre tillsammans med andra.

Visste ni att perfektionister hellre avstår

Elizabeths egen perfektionism höll på att kosta henne livet, nu lever hon sin dröm och hjälper andra att göra detsamma. Hon talar med mycket humor och träffsäkerhet, ger insikter och vidgade tankesätt i den här föreläsningen som bygger på succéboken Good enough (Forum 2009).

Den här föreläsningen har Elizabeth turnerat med både i Sverige och utomlands, och otaliga perfektionister har vittnat om att de efter att ha lyssnat till Elizabeth vågat förändra sina liv på många plan, i stort eller smått.