I hela sitt liv har Elizabeth Kuylenstierna haft ett omätligt stort intresse för människor. Det är inte bara ett yrkesval, utan en livsstil och förhållningssätt till sitt eget liv och till omvärlden.

Hennes verksamhet är idag uppbyggd kring olika ämnen, där terapi för grupper, chefer, par och individer är en del, sorgbearbetning en annan och kris- och konflikthantering en tredje.

tro på andra, på andras kraft och möjligheter och på hur vi kan växa och utvecklas

Oavsett om det handlar om en chef som vill bli tydligare i sitt ledarskap, ett par som behöver hjälp med relationen, en privatperson som fått ett chockbesked och befinner sig i kris eller en personalgrupp som behöver konflikthantering eller teambuilding, så går Elizabeth in med 100 procent engagemang. Hon har en genuin värme, nyfikenhet och är lyhörd, kombinerat med stor respekt för sina klienter och grupper.

Elizabeth älskar att se när det tänds stjärnor i ögonen på människor, och utstrålar med hela sin person sin tro på andra, på andras kraft och möjligheter och på hur vi kan växa och utvecklas långt utöver det vi själva vågar tro.

Elizabeth arbetar även ideellt med att hjälpa andra, framför allt barn och ungdomar genom sitt engagemang Tjejzonen, och tidigare i BRIS och Ecpat, samt en hel del ideella uppdrag runtom i landet för olika behövande grupper.