Krishantering

Alla drabbas vi några gånger under vår livstid av kriser, plötsliga oförutsedda och oönskade händelser som vi behöver hjälp med att bearbeta så att vi kan komma vidare.

Individuell krishantering kan handla om att hantera att någon i din närhet har dött, att du förlorat jobbet, drabbats av plötsligt sjukdom, behöver hjälp att ta dig igenom en separation eller skilsmässa, upplevt svek eller tillitsförlust, för att ge några exempel. Alla händelser som innebär en chock eller oönskad förändring för dig, där du har svårt att hantera det inträffade.

Krishantering innebär samtalsstöd med relativt täta sessions i en lugn och trygg miljö. Hur länge krishantering pågår beror på dina behov. Vanligen bokas några sessions i taget.

Krishanteringen är alltid personligt utformad tillsammans med dig, eftersom vi människor agerar olika i kris. Gemensamt för alla är sårbarhet, därför är det av största vikt att krishanteringen omges av respekt och värme och med stor flexibilitet.