Sorgbearbetning

Programmet för Sorgbearbetning™ är en metod i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer, svek och andra förluster. Programmet är utformat för att ge dig kunskap om hur du kan bearbeta din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det kommer ursprungligen från USA och grundarna Russell Friedman och John James, som har arbetat med metoden över hela världen med gott resultat.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, svek, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

I samhället idag finns en stor brist på kunskap om sorg och vilka konsekvenser obearbetad sorg får för människan. Med rätt bearbetning kan känslomässig läkning ge en bättre livskvalitet och möjlighet att gå vidare.

Under programmet genomför du eget sorgearbete under Elizabeth Kuylenstiernas handledning. Det är din ofullbordade kommunikation som står i fokus, liksom dina obearbetade förluster, dina brustna drömmar och förhoppningar eller hoppet om en bättre gårdag.

Sorgbearbetningsprogrammet genomförs under sju tillfällen med så täta kontakter som möjligt. Allt arbete sker vanligen på mottagningen i Stockholm.