Kontakt

Elizabeth Kuylenstierna
Elizabeth Kuylenstierna AB
Telefon: 0709374409
Mejl: elizabeth@kuylenstierna.com
Facebook, Instagram och LinkedIn

Övrigt

Litterär agent:
Lena Stjernström
Grand Agency
Telefon: 084444747
Mejl: lena@grandagency.se

Webb:
Minna Wallin
Butch & WOF factory
Mejl: minna@minna.se