Feedback kurs online Del 2: Feedbacktrappan

FRAMGÅNG MED FEEDBACK DEL 2

Välkommen

Den här trappan som jag ska bjuda dig på idag, den här verkligen så användbar! Oavsett om du ska ge eller ta emot feedback. Rita av den i minnet, ta kort på den och ha i mobilen, vad som passar dig bara du använder dig av den. Det kommer att göra skillnad i hur du kommunicerar feedback och ser till att den landar, eller hur du tar emot det som sägs till dig.

Feedbacktrappan handlar om hur mottaglig jag är för att ta emot feedback. Mottagligheten ökar ju mer jag jobbar med mig själv, ju större självkännedom desto mer öppet sinne för att höra hur andra uppfattar mig och det jag gör.

Trappan rör sig över fem steg, låt oss promenera igenom den.

Förkasta

”Jag förstår inte vad du pratar om” eller ”Det där har ingenting med mig att göra”. Så kan det låta på det allra lägsta steget. Här slår vi ifrån oss det vi får höra eftersom det är alldeles för jobbigt och smärtsamt att tänka sig att vi har gjort någonting dåligt eller fel. Jag vill inte veta av det här, så jag slår det ifrån mig direkt.

Försvara

Nu har jag klivit upp ett steg, vilket betyder lite mer insikt, lite mer ansvarstagande. MEN jag vill fortfarande inte bära det här ensam, så jag sätter igång ett försvarstal, gärna med fokus på att hitta en eller flera syndabockar. Det är möjligt att jag har en del i det här, men det har minsann andra också! Det finns en stor risk här att jag lyckas kollra bort dig, så att du till slut går och pratar med någon annan istället, eller släpper det hela eftersom jag fastnar i försvaret.

För att se filmen klickar du på pilen. Vill du att filmen skall synas över hela skärmen klickar du på den symbolen som är längst till höger med 4 pilar som pekar åt varsitt håll.

Förklara

Så har jag klivit upp lite högre i trappen och i medvetandet och att faktiskt ta ansvar för feedbacken jag får, men här finns en förklaring till vad som hände. Och den vill jag gärna delge, jag vill kanske till och med övertyga dig, vilket kan göra att jag även här kidnappar hela samtalet – från att du skulle ge mig feedback till att jag både försvarar mig och sedan sätter igång en lång förklaring.

Förstå

Nu har det börjat lossna, för här kopplar jag på allvar feedbacken till mig själv och ingen annan person, händelse, förveckling, historia eller annat. Jag tar ansvar fullt ut och förstår att mitt beteende har följder och påverkar andra.

När jag kliver upp på det här steget händer det någonting lite magiskt mellan oss, vi får kontakt. Vi har en samlad bild av vad vi pratar om. Från det här steget är det utvecklande samtal, framtidsfokuserad kommunikation. Det här hit vi strävar att själva vara och att få andra att klättra upp.

Förändra / Förbättra / Förstärka / Förbli

Det översta steget i trappan, här har jag både förstått vad vi pratar om och kommer till agerandet. Det vill säga att jag kan börja sätta feedbacken i rullning, och göra någonting åt det. Jag kan förändra, förstärka, förbättra men också välja att förbli – det kan ju handla om att fortsätta med någonting som andra är nöjda med.

Tänk hur fantastiskt det är att vi kan hjälpa varandra uppåt i trappan! Dessvärre också sparka ner varandra ganska rejält, men efter den här kursen kommer du att ha kunskap som gör att du inte längre medverkar till sånt. Hur häftigt är inte det? Det betyder att du kommer att jobba med din egen personliga utveckling men lika mycket kommer att kunna bidra till andras!

För att hjälpa andra uppåt behöver du ha koll på var mottagaren av din feedback befinner sig och var du själv är när det är du som får. Det är var du får i uppgift till nästa kurstillfälle; att träna på att känna igen när någon förkastar, försvarar sig eller förklarar – och bemöter dem med lugn och stabilitet och fortsätter samtalet. Ju längre ner i trappen mottagaren är desto stabilare och ödmjukare behöver sändaren bli. Om du förkastar behöver jag skapa ännu tryggare omständigheter och vidhålla att vi ska prata om det här. Du kanske behöver en paus för att samla dig, men vi måste samtala om det som är viktigt. Om du försvarar dig och letar syndabockar att skylla på kan jag säga att jag ska prata med dem sen, men nu pratar jag med dig om din del. Om du förklarar dig och pratar och pratar och pratar (för att fylla ut tiden) så kan jag säga att jag kanske vill höra en förklaring senare men först behöver vi prata om vad det är som hänt, och jag behöver veta att du förstår och ser din del.

Märker du att du trillar ner under utvecklingsstrecket så säg det. Livet är ett träningsläger och nu går du på feedback kurs – säg att du märker att du vill börja försvara dig men att du ska försöka lyssna och ta till dig för att förstå istället. Vi kan alltid börja om och göra bättre.

Så ut och träna nu!