Feedbackkurs online Del 4: Behov & önskemål

FRAMGÅNG MED FEEDBACK DEL 4

Välkommen

I den här delen ska vi fortsätta och utveckla förra delens enkla verktyg.

Då jobbade vi med det två meningarna NÄR DU och BLIR JAG för att fokusera på beteenden som andra gör, och känslorna som uppstår som följd. Men idag ska vi bygga på en fortsättning till känslan och sen även vad vi önskar.

Det är ju så att bakom varje känsla finns ett behov. När du känner en positiv känsla är behovet mött, när du känner en negativ känsla är behovet inte mött. Känner du dig trygg, säker, lugn är det för att behovet av trygghet är tillfredsställt. Känner du dig orolig, nervös, obekväm är behovet av trygghet otillfredsställt. Egentligen är det här så enkelt och ändå så svårt, eftersom vi oftast inte har fokus på våra behov. Men från och med NU blir det skillnad!

Du ska få en hel lista på olika behov här så att du kan börja hitta vilka det är som är viktiga för dig i olika situationer:

Acceptans
Andlighet
Att få bidra till andra
Att bli sedd
Att få dela med sej
Att ha kul
Att bli lyssnad till
Att mina resurser ses som värdefulla
Att själv få välja drömmar, mål, värderingar
Att själv få välja hur jag vill förverkliga drömmar, mål, värderingar
Att sörja förluster
Attraktion
Avskildhet
Beröring
Bekräftelse
Betydelsefullhet
Bli älskad för den jag är
Delaktighet
Drömmar
Egenvärde
Empati
Enkelhet
Frihet
Förtroende
Gemenskap
Glädje
Harmoni
Hopp
Hänsyn

För att se filmen klickar du på pilen. Vill du att filmen skall synas över hela skärmen klickar du på den symbolen som är längst till höger med 4 pilar som pekar åt varsitt håll.

Information
Inre styrka
Inspiration
Integration
Intimitet
Klarhet
Kommunikation
Kontakt
Kreativitet
Känslomässig trygghet
Kärlek
Lek
Lugn
Lyssnande
Lärande
Meningsfullhet
Motion
Motivation
Närhet
Omtanke
Omsorg
Omväxling
Ordning

Ovisshet
Respekt
Ro
Rättvisa
Rörelse
Samarbete
Sammanhang
Sex
Självbestämmande
Självrespekt
Självständighet
Skydd
Skönhet
Spontanitet
Spänning
Stabilitet
Stillhet
Struktur
Stöd
Syfte
Säkerhet
Sällskap
Tillhörighet

Tillförlitlighet
Tillit
Tro
Trygghet
Traditioner
Uppmuntran
Uppmärksamhet
Uppskattning
Utveckling
Varsamhet
Vila
Visioner
Visshet
Värme
Återkoppling
Äkthet
Ärlighet
Ödmjukhet
Ömhet
Ömsesidighet

Nu har du kunnat uttrycka vad som hänt (beteende) och hur det får dig att må (känsla) och även hur det kommer sig (behov), då är det dags för önskan. Det handlar om att se framåt, jobba på hur vi ska ha det tillsammans, nämligen feedforward. Först feedback för att hitta nuläget och sedan feedforward för att veta vart vi vill.

Låt mig ge dig några exempel från förra delen, som vi ny bygger på:

När du frågar vad jag tycker, känner jag mig viktig, eftersom jag har ett behov av att få vara med, vara delaktig. Så jag vill gärna att du fortsätter fråga.

När du går och äter lunch utan att fråga om jag vill följa med, känner jag mig ensam. För mig är det viktigt med samvaro och inkludering, så jag skulle önska att du kollar av med mig om jag också vill följa med nästa gång.

När du avbryter mig, blir jag arg eftersom jag har saker jag som jag vill uttrycka och tycker om när vi bryr oss om varandra. Så jag skulle önska att jag får prata klart, och sen kan vi höra det du vill säga. Kan vi ha det så?

Om du tycker att det är lättare att först fokusera på vad det är du önskar dig, så pröva det. Alla sätt är okej så länge det leder till ökad medvetenhet och mer kommunikation mellan människor!