Trots många års forskning kring ledarskap så har många chefer en del kvar att önska vad gäller sitt eget sätt att leda arbetet. Olika situationer kräver olika slags ledarskap. Några släpper helt ansvaret till gruppen av rädsla för konflikter och önskan att bli omtyckta, medan andra tar kontrollen över allt, av rädsla för att missa någonting och ställas till svars för andras misstag.

Olika situationer kräver olika slags ledarskap

Det finns mycket att säga om ledarskap, och Elizabeth jobbar dagligen med ämnet. Det sker genom föreläsningar, ledarskapscoaching eller handledning av en grupp chefer, liksom genom UGL-kurser. Hon har också skrivit boken Framgång med feedback som många chefer redan använder i sitt dagliga arbete.