Trots många års forskning kring ledarskap så har många chefer en del kvar att önska vad gäller sitt eget sätt att leda arbetet. Olika situationer och olika grupper kräver olika slags ledarskap. Några släpper helt ansvaret till gruppen av rädsla för konflikter och önskan att bli omtyckta, medan andra tar kontrollen över allt, av rädsla för att missa någonting och ställas till svars för andras misstag.

OLIKA SITUATIONER OCH OLIKA GRUPPER KRÄVER OLIKA SLAGS LEDARSKAP

Det finns mycket att lära om ledarskap, och Elizabeth jobbar dagligen med ledare och ledningsgrupper, som hon handleder över lång tid genom utmaningar, förändringsprocesser och andra krävande situationer. Hon har också skrivit boken Framgång med feedback som många chefer använder i sitt dagliga arbete.