Individuellt ledarskapsprogram

När en ledare genomgår ett coachingprogram vinner inte bara chefen själv på det arbete, utan hela personalen. Det handlar om att öka sin självkännedom, öka sin medvetandegrad i hur just du fungerar som arbetsledare, men även att lära sig mer om grupputveckling för att öka kunskapen om vilket ledarskap som behövs i olika sammanhang.

Elizabeth Kuylenstierna har arbetat med många chefer, både från näringslivet och offentliga sektorn, och på olika nivåer. Hon är orädd i sitt coachande och blir ett nära och oberoende bollplank som vågar ställa de kraftfulla frågorna, vågar pressa och tänja på gränserna och arbetar hängivet för att du som chef ska kunna göra ditt mesta och bästa i ditt uppdrag.

Chefscoaching hjälper dig som chef att:
* hantera ledarrollen med trygghet, tydlighet och tyngd
* utveckla din inre styrka och gå vidare i din egen personliga utveckling
* stärka din självkänsla och ditt självförtroende
* utnyttja din fulla kapacitet som ledare
* lära dig mer om grupputeveckling
* hantera omgivningens krav och förväntningar, från alla nivåer över och under din egen
* släppa oönskade beteenden som kontrollbehov och prestationsångest
* lära dig delegera
* bli mer strategisk i ditt arbete, skaffa mer struktur och därmed bli mer effektiv
* kommunicera mer framgångsrikt med din omgivning