Individuellt ledarskapsprogram

När en ledare genomgår det individuella ledarskapsprogrammet vinner inte bara ledaren själv på det arbete, utan hela personalen och givetvis verksamheten. Det handlar om att öka sin självkännedom, öka sin medvetandegrad i hur just du fungerar som ledare, men även att lära sig mer om grupputveckling för att öka kunskapen om vilket ledarskap som behövs i olika sammanhang.

Elizabeth Kuylenstierna har arbetat med många ledare genom åren, både från näringslivet och offentliga sektorn, och på olika nivåer. Hon är orädd i sitt handledarskap och blir snabbt ett utmanande och oberoende bollplank som vågar ställa de kraftfulla frågorna, vågar pressa och tänja på gränserna, som arbetar hängivet för att du som ledare ska kunna göra ditt mesta och bästa i ditt uppdrag, men också som ett osvikligt stöd när situationen kräver det.

Individuella ledarskapsprogrammet hjälper dig som ledare att:
* hantera ledarrollen med trygghet, tydlighet och tyngd
* utveckla din inre styrka, utforska dina förmågor och utveckla ett effektivt självledarskap
* stärka din självkänsla och ditt självförtroende
* utnyttja din fulla kapacitet som ledare, genom att lära vilka resurser hos dig som du kan använda i olika lägen
* lära dig mer om grupputveckling och gruppdynamik
* hantera omgivningens krav och förväntningar, hitta balans i arbetsliv/privatliv
* släppa oönskade beteenden som du inte blivit av med, utforska dina förvarsbeteenden och reaktioner i affekt
* lära dig delegera och prioritera
* bli mer strategisk i ditt arbete, skaffa mer struktur och därmed bli mer effektiv
* kommunicera mer framgångsrikt med din omgivning
* lära dig grunder i konflikthantering
* lära dig tydliggöra syfte, mål, vision och värderingar 

Är du intresserad av att veta mer? Mejla elizabeth@kuylenstierna.com