Ledningsgrupper

Ju tajtare ledningsgrupp desto vassare firma. Det är som en familj med ett stabilt föräldrapar. Ledningsgruppen är företagets eller organisationens högsta organ med det yttersta ansvaret för medarbetare och resultat. Det finns ledningsgrupper med beslutande funktion, och andra med rådgivande funktion.

Elizabeth arbetar nära många ledningsgrupper, under varierande perioder beroende på behov men vanligen 6-12 månader med träffar på regelbunden basis. Alla medlemmar i ledningsgruppen blir intervjuade i förväg och målet är att arbeta så effektivt och djuplodande som möjligt med gruppens relationer för att kunna förbättra element som effektiv beslutsfattning, strategiskt arbete, klargöra rollerna i ledningsgruppen, tydliggöra mål och visioner, enad front och helhetssyn, tydlig agenda, hålla effektiva möten, göra utrymme för uppföljning och utvärdering, och stå enade inför oförutsedda skeenden.

Arbetet är utmanande och kräver att ledningsgruppen för utrymme för satsningen på gruppen, allt för att möjliggöra större framgångar för hela företaget. Elizabeth är väldigt engagerad i sina ledningsgruppen, men har också höga krav på medlemmarnas transparens, vilja att öka sin medvetenhet och bidra med engagemang.

Är din ledningsgrupp redo att pröva? Kontakta elizabeth@kuylenstierna.com för vidare samtal.