Ledningsgrupper

Ju tajtare ledningsgrupp desto bättre resultat, men än viktigare; desto nöjdare, effektivare och mer välmående personalstyrka. Ledningsgruppen är företagets eller organisationens högsta organ med det yttersta ansvaret för medarbetare och resultat. Det finns ledningsgrupper med beslutande funktion, och andra med rådgivande eller mer samlande funktion. Oavsett vilken kan gruppen utveckla och förbättra sitt syfte och arbetet på vägen dit.

Elizabeth handleder och arbetar nära många ledningsgrupper, under varierande perioder beroende på behov men vanligen 6-12 månader med träffar på regelbunden basis. Alla medlemmar i ledningsgruppen blir intervjuade i förväg för att skapa förtroende och kontakt. Målet med arbetet kan variera men handlar vanligen om att arbeta så effektivt och djuplodande som möjligt med gruppens relationer och kultur, för att kunna förbättra delar som effektiv beslutsfattning, strategiskt arbete, klargöra rollerna och ansvar, tydliggöra mål och visioner, samsyn och helhetssyn, tydlig agenda, hålla smarta möten, göra utrymme för uppföljning och utvärdering, och stå enade inför både planerade förändringar och oförutsedda skeenden.

Arbetet är utmanande och kräver att ledningsgruppen gör utrymme för satsningen på gruppen, allt för att möjliggöra större framgångar för hela verksamheten. Elizabeth är väldigt engagerad i sina ledningsgrupper, men har också höga krav på medlemmarnas transparens, vilja att öka sin medvetenhet och bidra med engagemang.

Är din ledningsgrupp redo att pröva? Kontakta elizabeth@kuylenstierna.com för vidare samtal.