The Human Element

The Human Element är en utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – ditt eget, inre ledarskap. Enskilt och tillsammans med gruppen genomför du en individuell utvecklingsresa. Utbildningen vänder sig såväl till chefer, ledare och nyckelmedarbetare som vill utveckla sitt eget ledarskap för att bättre kunna leda andra. Du kan komma till en öppen utbildning eller boka Elizabeth till att hålla delar av eller hela utbildningen internt på din arbetsplats, allt efter era behov.

Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från dina gruppkamrater. Utbildningen är både mjuk och intensiv och ju mer närvarande du är i din egen utveckling, desto mer får du ut av veckan.

The Human Element är interaktivt, praktiska övningar och uppgifter varvas med kortare teoripass om bland annat de tre dimensionerna i Will Schutz FIRO-teori. Deltagarna får även fylla i och få hjälp att tolka olika självskattningsinstrument, som visar på olika aspekter av mänskligt beteende.

Syftet med hela The Human Element är att öka deltagarnas självinsikt, väcka nyfikenheten och viljan att i högre grad göra medvetna, aktiva val och att skapa en ökad förståelse för vinsten med att vi alla är både lika och olika.