UGL

Kursen UGL har sedan 1981 varit den grundläggande ledarskapsutbildningen inom Försvarsmakten, och från 1990 även uppskattad och använd inom näringslivet och andra sektorer i samhället. UGL behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer, om hur relationer i en arbetsgrupp påverkar varandra och arbetet, och hur ledarskapet kan användas för gruppens utveckling.

Du som går UGL får möjlighet att öka din förmåga inom följande områden:
– Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
– Hantera och förstå konflikter
– Kunna kommunicera direkt och klart
– Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
– Kunna ta och ge utvecklande feedback
– Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
– Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
– Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Du som går UGL kommer att få genomföra uppgifter enskilt och i grupp, reflektera och samtala, dra slutsatser och på så sätt få ökad självkännedom och personlig utveckling.
Elizabeth är handledare inom Sveriges mest renommerade utbildning inom ledarskap och grupputveckling UGL. Hon arbetar med Corecode International som UGL-leverantör.

Nästa möjlighet att gå med Elizabeth som handledare är vecka 26 2023 (start den 26 juni) på Bommersvik Kursgård utanför Stockholm. För mer information och anmälan mejla elizabeth@kuylenstierna.com. Passar inte den veckan får du hjälp med andra alternativ, använd samma mejladress.