Karisma, utstrålning, mycket humor blandat med allvar och eftertanke, glädje, inspiration, värme och energi

– så beskrivs Elizabeths föreläsarstil.

Elizabeth Kuylenstierna är ledarskapskonsult, medlare, terapeut, coach, författare, UGL-handledare och en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och utbildare.

Hon håller workshops både i Sverige och internationells. Hennes kompetenser är ledarskap, grupputveckling, teambuildinggruppdynamik, kommunikation, relationer, coachande förhållningssätt, konflikthantering, krishantering, förändringsprocesser, beteenden, kultur och bemötande.

Det är svårt att ta miste på hennes brinnande engagemang, att verkligen vilja ta del i människors och verksamheters förbättrade livskvalitet eller kultur. Hon bjuder på många egna upplevelser från sitt mångåriga arbete med människor, men också konkreta verktyg och möjliga steg att starta med, tillsammans med sammanhang och kompetenspåfyllnad.

brinnande engagemang

Att Elizabeth har arbetat med alla möjliga olika samhällsgrupper och yrkesroller märks i hennes sätt att röra sig bekvämt i alla sammanhang och grupperingar. I arbetet som terapeut och krishanterare med mottagning i Stockholm, kommer hon också i kontakt med människor i dess mest sårbara stunder, liksom som medlare i konflikter.

Hon har också sen många år tillbaka arbetat som volontär för olika organisationer, samt drivit egna projekt.