Gruppcoaching

Ibland behöver en grupp hjälp utifrån för att hitta ett fungerande sätt att arbeta tillsammans. Det kan handla om en helt ny grupp som så snabbt som möjligt behöver komma fram till hur de ska ha det tillsammans och sätta normer, eller en grupp som arbetat tillsammans länge och behöver inventera i sina inbördes relationer, sin kommunikation, hur de organiserar sitt gemensamma uppdrag eller öka sin effektivitet och prestation tillsammans.

Elizabeth har handlett otaliga grupper inom samhällets alla olika områden och nivåer. Hon jobbar effektivt och handledningen gör snabbt skillnad.

I gruppcoachingen ingår till exempel:

  • Klargöra syftet med gruppens arbete och existens
  • Kommunikation – hitta fungerande sätt att kommunicera tydligt och lyssna mer på varandra
  • Tydliggöra mål och ha gemensamma överenskommelser, liksom gemensam vision
  • Klargöra förväntningar på sig själva och varandra, samt på gruppen
  • Utöka samarbetet, göra processer smidigare och skapa den bästa kulturen
  • Utbilda i grupputvecklingsprocessen, hur en grupp människor blir ett högpresterande effektivt team, samt i gruppdynamik
  • Öka förståelsen för de olika rollerna och funktionerna
  • Hitta effektiva metoder för beslutsfattning och måluppfyllelse
  • Processledning, konstruktiva arbetsmetoder, effektivisering av möten och projekt, prioritering, hantera förändringar

Gruppcoaching sträcker sig över tid, hur lång tid kommer grupper och Elizabeth överens om efter första mötet. Mellan träffarna finns alltid möjlighet och tillgång till löpande stöd. Det här är absolut värt att pröva, om du är mån om din grupp!