Konflikthantering grupper

På en arbetsplats är det oundvikligt att hamna i konflikt, i alla fall om man har engagerade medarbetare. De flesta konflikter hanterar medarbetare och ledare själva, andra hjälper HR till med. Men sedan finns det konflikter som ingen internt rår på eller konflikten har fastnat, då är det mest effektiva att ta in en medlare som kommer in med oberoende och med kompetens inom konflikthantering.

Elizabeth arbetar snabbt och effektivt med konflikthantering i grupper (från två personer och uppåt) och använder förhållningssättet transparens och öppen kommunikation. Hon är utbildad inom effektiv konflikthantering på arbetsplatser och tillämpar förhållningssättet Non Violent Communication, där varje individ tar eget ansvar för sin kommunikation, där man uttrycker sig utifrån sitt eget behov och där man lär sig att sätta sig in i motpartens situation genom medkänsla och lyssnande.
Förutom att ta akuta medlingsuppdrag jobbar Elizabeth med att utbilda förebyggande inom konflikthantering, öka medvetenheten hos de inblandade och identifiera risksituationer för att klara konflikterna mer smärtfritt i framtiden.
I de fall där grupperna är stora eller konflikten komplex samarbetar hon med andra konsultkollegor. Inget uppdrag är således för litet eller komplicerat. Mejla elizabeth@kuylenstierna.com och beskriv ditt uppdrag så får du svar inom 24 timmar.