Konflikthantering grupper

I alla grupper uppstår konflikter, oavsett om de är synliga och uttalade eller göms undan i tystnadskultur eller undviks helt. Det finns konflikter som varken gruppen själv, dess ledare eller HR rår på, konflikter som har fastnat, eller blivit infekterade. Då är det mest effektiva att ta in en medlare, som kommer in med oberoende och med kompetens inom konflikthantering.

Elizabeth arbetar målinriktat med konflikthantering i grupper (från två personer och uppåt) och använder förhållningssättet transparens och öppen kommunikation. Hon är utbildad inom medling och effektiv konflikthantering, och tillämpar oftast förhållningssättet Non Violent Communication, där varje individ tar eget ansvar för sin kommunikation, där man uttrycker sig utifrån sitt eget behov och där alla lär sig att sätta sig in i andras situation genom medkänsla och aktivt lyssnande.
Förutom att ta akuta medlingsuppdrag jobbar Elizabeth med att utbilda förebyggande inom konflikthantering, öka medvetenheten hos de inblandade och identifiera risksituationer för att klara konflikterna mer smärtfritt i framtiden.

I de fall där grupperna är stora eller konflikten komplex samarbetar hon med andra konsultkollegor. Inget uppdrag är således för litet eller komplicerat. Mejla elizabeth@kuylenstierna.com och beskriv ditt uppdrag så får du svar inom 24 timmar.