Krishantering grupper

En del av arbetslivet är att det inträffar oplanerade och oförutsedda händelser. Det kan vara en arbetsplatsolycka, en förtroendekris för ledningen eller personer i ledarposition, ett dödsfall bland personalen, en katastrof som drabbar medarbetare, omorganisation eller nedskärningar som rör upp starka känslor eller andra påfrestningar som försätter personalen eller medlemmarna i chock. Då behövs ofta kompetent stöd för att mildra konsekvenserna och på ett effektivt och professionellt sätt förkorta den tid som verksamheten är stillastående eller förminskad.

Krishantering på arbetsplatser eller i samhället går ut på att ge praktiskt, emotionellt och socialt stöd till de behövande. Det kan handla om att stötta en hel enhet eller att ge ledningen stöd för att de i sin tur ska kunna stödja personalen.

Vid större händelser som kräver flera krishanterare har Elizabeth ett eget nätverk av kollegor som hon samarbetar med. Hon är knuten till nätverket Competenscompagniet som är ledande inom krishantering i Sverige, en krisjour som är bemannad dygnet runt.

Förutom att bistå med stöd under en akut och pågående kris, kan Elizabeth konsulteras för att få hjälp med att bygga upp en krisledning, beredskap och struktur för kommande situationer.