Läs mer om workshops …

Alla workshops kan skräddarsys efter era behov, från en timme till en vecka, från seminarium till utbildning.

Elizabeth Kuylenstierna är en av Sveriges mest anlitade och uppskattade föreläsare och workshopledare. Hon arbetar både i Sverige och internationellt, på svenska och engelska.

Med sin erfarenhet av att arbeta med organisationer och företag inom vitt skilda branscher så har hon mycket att bidra med. Hon har arbetat med alltifrån finansbolag, skolor, räddningstjänst, försvarsmakten till advokatbyråer, banker och hjälpt lärare, brandmän, jurister, ekonomer, bankdirektörer, fotbollslag, forskare, ingenjörer, journalister, fastighetsmäklare, tandsköterskor, frisörer, barnläkare, försäkringsexperter, bilhandlare och sotare, för att nämna några.

Hennes kompetens finns inom ledarskap, grupputveckling, teambuilding, gruppdynamik, konflikthantering, kommunikation, relationer, förändringsledning, beteenden, bemötande och krishantering. Hon berör kultur, attityder på arbetsplatser, förändringsprocesser, hur man får företag att lysa tack vare stolta medarbetare och hur bättre relationer i personalgruppen ger bättre prestationer och därmed även bättre resultat.

ledarskap, grupputveckling, teambuilding, gruppdynamik, kommunikation, relationer, förändringsledning, beteenden, bemötande och krishantering

Gemensamt för hennes workshops är de alltid är fulla av verktyg och kunskapspåfyllnad, genomförda med energi och karisma, med hopp och framåtanda. Hon är trovärdig, kunnig, engagerad, entusiasmerande och har en publikkontakt och närvaro som få. Hon bjuder på roliga erfarenheter från sitt arbete med människor och lämnar ingen oberörd.