Läs mer om föreläsningarna …

Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov och vara en kort inspirationsföreläsning eller ett flera dagar långt seminarium med workshops och fördjupning.

Den nya arbetsplatsen

Det kommer aldrig bli som förr och hela världen har fått nya erfarenheter. Just den kunskapen och vår förmåga att klara förändringar ska vi använda till att skapa fantastiska arbetsplatser!
Flexibilitet, tolerans och självledarskap kommer att vara lika viktigt framåt som nu under pandemin, men nu är det omstart som gäller. Omstart för ramar, teamwork, värderingar, attityder, bemötanden. Omstart för att göra framrutan större än bakrutan och blicka mer uppåt och framåt, än bakåt. Omstart för motivation, energi och tajta arbetsgrupper – oavsett hur och var vi jobbar. Är ni med?