Läs mer om workshops …

Workshop om förändring

Förändring är det nya konstanta tillståndet, sägs det. Världen snurrar allt fortare och vi med den. Men hur får man personalen med i förändringsprocessen, en resa där alla måste vara delaktiga och bidra med sina resurser och engagemang? Vad ska man göra med de traditionella som sätter sej på tvären? Hur får man alla att förstå den nya riktningen och att dra åt samma håll?

Oavsett om det handlar om att byta kontorslokaler, visioner, affärsmål eller omorganisera hela verksamheten så kommer alla att behöva vara med på det berömda tåget. Några längst fram som drar med kraftfull energi, några i mitten som bara gör det som krävs, och några längst bak med hälarna i backen som bromsar processen. Vilken del av tåget brukar du sitta i mentalt?
I den här workshopen får vi följa med i förändringsprocessens alla faser, höra om fallgropar och vanliga misstag, anekdoter och igenkännande dråpliga situationer från Elizabeths arbete med verksamheter i förändring. Vi får veta hur man bör göra och helst inte göra, och då är det skräddarsytt för era behov och önskemål och den process ni har bakom eller framför er, eller är mitt i och behöver vägledning till fortsatt framgång.
I den här workshopen ingår bland annat:
# förändringens fyra rum, hur processen går till och våra reaktioner
# motstånd – hur hanterar man det?
# vad behövs för att genomföra en lyckad förändringsprocess?
# Vad går vanligen fel? Och hur rätta till?

Står er organisation inför en förändring är det här en utmärkt workshop som kommer göra skillnad för resultatet! Med ökad förståelse och insikt, och en kombination av medkänsla och tydlig riktning, kan de flesta förändringsprocessen genomföras och bibehållas.