Läs mer om workshops …

Workshop om kommunikation

God kommunikation är egentligen den främsta förutsättningen för att få människor att fungera tillsammans, oavsett område i livet. Ändå ägnar vi förvånansvärt lite tid åt att lära oss uttrycka oss tydligt, bli bra på att lyssna eller prata oss till bättre relationer. Och bättre resultat!

Framgångsrik kommunikation ger ett framgångsrikt sammanhang. Så tänk att det ska vara så svårt att få folk att förstå vad man menar? Trots att vi idag har så många kommunikationskanaler uppstår lika många konflikter och missförstånd, och den tid som läggs ner på att kommunicera kring en enkel fråga är förlorad tid i pengar.
Men kommunikation på arbetsplatsen kan bygga goda relationer mellan kollegor med små steg och enkla metoder, vilket i sin tur betyder smidigare samarbete, högre effektivitet och bättre resultat.
I den här workshopen ingår bland annat:
# Hur gör man för att få folk att lyssna eller för att själv bli en god lyssnare?
# tydlighet och transparens som verktyg
# Hur kan man uttrycka olika åsikter utan att behöva konflikthantering?
# Hur kan vi våga säga det vi egentligen menar och mena det vi säger?
# de vanligaste felen och fallgroparna när det gäller kommunikation
# skriva eller prata – hur ska man tänka?
# do and don´t