Läs mer om workshops …

Workshop om teambuilding

Vad är det som gör att vissa grupper arbetar fokuserat på uppgiften, använder gruppens resurser som allra bäst, jobbar effektivt mot sitt mål och också når dit medan andra inte kommer längre än till småtjafs, interna missförstånd, brist på struktur och fokus är mer inriktat på personerna i gruppen än vilket jobb som faktiskt ska utföras?

hur långt kan din grupp utvecklas

Det handlar om gruppens utveckling och hur en arbetsgrupp kan gå från en samling individer som träffas för första gången till ett högpresterande team. Det handlar inte om att teambuilda genom att klättra i berg eller dela in sig i färgsnurror, det handlar om vad som sker i relationerna på kontoret, på bygget, på vårdavdelningen eller i lärarrummet en helt vanlig tisdag.

Många års forskning visar att den mellanmänskliga kommunikationen är enda vägen till grupputveckling. Att bli tydlig, ge varandra feedback, ha högt i tak och öppen dialog är några steg liksom att känna till hur grupprocessen går till, för att förstå sin egen del i en grupp och hur våra beteenden påverkar processen.

I den här workshopen ingår bland annat:
# grupputvecklingens grunder och stadier
# gruppdynamik, vad är det och hur använder man den?
# vad utmärker en mogen, högeffektiv grupp med tillit, och hur blir teamet så?
# de vanligaste misstagen en grupp gör, och vad man kan göra istället
# härskartekniker, rollsökning, maktstrider och annat utmanande
# ledarskapets betydelse för gruppens utveckling

Elizabeth Kuylenstierna delar med sig av sina kunskaper i den här föreläsningen som passar på alla arbetsplatser, oavsett bransch, antal anställda eller nivå på företaget. Föreläsningen väcker tankar och kunskap, och öppnar upp för gruppen att ta vidare kliv i sin utveckling.