Läs mer om workshops …

Workshop om feedback

Ända sedan människans begynnelse när vi endast överlevde om vi tillhörde flocken har vi haft ett livsviktigt behov av bekräftelse, tillhörighet och att bli sedda. Det är behov som följer oss genom hela livet, som barn ganska påtagligt och sedan i vuxen ålder försöker vi hantera törsten efter återkoppling, kvitto på att vi betyder någonting, att vi finns. Om vi visste hur mycket feedback betyder för motivationen och i nästa steg prestationen, skulle det stå längre upp på dagordningen. I Sverige är vi ofta rädda för att ge feedback i vår strävan att inte göra våra medmänniskor upprörda eller ledsna, orsaka dålig stämning eller konflikter. I själva verket är all feedback en önskan att fortsätta relationen och samarbetet, men göra några förbättringar eller förändringar för framtiden. Hur kan det vara dåligt?

Människor växer av feedback, ändå råder brist i kunskap hur man ger feedback, och hur man tar emot. Företag växer av att medarbetarna får feedback: de mest lönsamma företagen ger 20 % mer feedback än de minst lönsamma. Så vad väntar vi på?

I den här workshopen ingår bland annat:
# varför behövs feedback? Vinster och fördelar med feedback
# fallgropar och vanliga misstag
# världens enklaste feedbackverktyg
# så skapar ni en feedbackkultur
# jag-budskap
# feedback och feedforward, likheter, skillnader